• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Публикации
Книга
Обществознание. 8 класс. Учебник

Сорвин К. В., Давыдова Е. А., Кулакова Т. В.

Дрофа, 2018.

Глава в книге
Как устроена рыночная экономика В печати

Кулакова Т. В.

В кн.: Обществознание. 8 класс. Учебник. Дрофа, 2018. Гл. 2. С. 68-91.